Hướng dẫn tạo cửa hàng trên WelClick

TẠO CỬA HÀNG TRÊN WELCLICK VỚI 4 BƯỚC ĐƠN GIẢN

1. ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

- Truy cập vào Website hoặc ứng dụng WelClick

- Nhấn vào đăng nhập tài khoản 

- Nhập thông tin tài khoản IDShare

- Chọn "Đăng nhập" để truy cập

*Chọn "Quên mật khẩu" để tìm lại mật khẩu nếu đã quên mất 

**Nếu chưa có tài khoản IDShare nhấn vào "đăng ký" để dẫn đến trang đăng ký

***Xem thêm hướng dẫn đăng ký tài khoản tại đây

2. TRUY CẬP VÀO TRANG CỬA HÀNG CÁ NHÂN

- Nhấn vào tài khoản vừa đăng nhập

3. KHỞI TẠO CỬA HÀNG

- Chọn cài đặt cửa hàng để bắt đầu khởi tạo cửa hàng

- Nhập đầy đủ thông tin mô tả cửa hàng

- Chọn phương thức vận chuyển (vị trí nơi mà cữa hàng muốn giao nhận, buôn bán)

- Chọn phương thức thanh toán mà cửa hàng mong muốn (Paya, NEE, USDex, Wel...)